Det du ikke ser

Jeg forteller historier i film og bilder. Jeg vil fortelle de historiene du ikke hører og vise de bildene du ikke ser. Det du ikke kan se. Det du ikke får se. Det du ikke vil se. Og det du har sett, vil jeg vise på en annen måte og fra en annen vinkel enn du har sett før. Det er iallfall målet mitt.